Warszawa. Ratusz zapowiada podwyżkę cen wody

Najprawdopodobniej w lipcu podniesione zostaną ceny za zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Ostateczną decyzję, co do wysokości podwyżki radni podejmą po 20 kwietnia.