Łukasz Golniczak został żołnierzem tygodnia PKW w Afganistanie

Starszy szeregowy Łukasz Golniczak jest saperem Grupy Inżynieryjnej w bazie Ghazni. Misja w Afganistanie jest jego pierwszą, na co dzień służy w 5. Kresowym Batalionie Saperów w Krośnie Odrzańskim.