Litwa. Problemy z zatrudnieniem, mniejszości narodowych

Przytaczane przez władze Litwy wyniki badań, według których 42 proc. członków mniejszości narodowych nie zna litewskiego i z tego powodu ma problemy ze znalezieniem pracy, są niezgodne z prawdą – wskazuje Europejska Fundacja Praw Człowieka z siedzibą w Wilnie.